... chráněná dílna, chráněné pracoviště, náhradní plnění ...

Chráněná dílna - náhradní plněníNa chráněném pracovišti AREVAL zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením, kteří mají ztížené šance uplatnit se na běžném pracovním trhu s ohledem na rozsah a stupeň jejich handicapu. V současné době zaměstnáváme 6 osob se zdravotním postižením.

Pro zaměstnavatele, kteří mají více než 25 zaměstnanců a mají tedy ze zákona povinnost zaměstnávat 4% osob se změněnou pracovní schopností, je výhodné s chráněnými dílnami spolupracovat, neboť tuto povinnost mohou plnit i dalšími dvěma způsoby:

  • zadáváním výrobních programů těmto pracovištím
  • odebíráním výrobků chráněných dílen


Momentálně zajišťujeme tyto činnosti :

  • šití pracovních oděvů
  • potisk pevných látek (dřevo, plasty, kovy, kůže, ...)
  • výroba maturitních stužek
  • montáž komponentůneni obrazek